Ελληνικά

About Us

El-Maydan Company is a leading Jordanian manufacturer of Dead Sea products. founded in 1988 as a pioneer business in the region based on more than 34 years of previous experience in manufacturing and producing 100% natural Dead Sea products.

As one of the region's first manufacturers of Dead Sea cosmetic products, our company has now become a market leader in terms of technology and production capacity.

El_Maydan Company produces a wide range of natural products. We extract raw materials from the Dead Sea and pack them carefully to preserve these precious elements. The production process is carried out by a group of technicians, chemical engineers, and cosmetic experts who are committed to implementing high-quality standards.

We take pride in our achievements to date and look forward to continuing our mission to develop and maintain standards of excellence. We cannot wait for you to truly discover the wonders of the Dead Sea from the comfort of your home.

After years of hard work, Kawar Dead Sea Products successfully increased its market share locally, regionally, and internationally, reaching a large portion of exports to over  29 countries worldwide.

Our Products

El-Maydan Company proudly produces high-quality and natural Dead Sea cosmetic products which fall under three product categories. All of our products are Jordanian FDA & GMP, GSO 1943 certified, approved by the Jordanian Food & Drug Association, and ISO 9001 (2018 ) certified.

Vision

To be an international leading provider of Natural Cosmetics and personal care products from the Dead Sea contributing significantly to individuals and social well-being in everyday life through enhancing health and beauty.

Mission

To offer all women and men worldwide the best cosmetics invention in terms of quality, effectiveness, and safety, through exploiting the natural and unique resources of the Dead Sea to be available for all. Whilst ensuring the pursuit of meeting the endless diversity of beauty and health needs.

Values

  • Quality in our products and Excellence in our processes
  • Integrity in all our dealings
  • Client comes first
  • Global Vision, Local support

KAWAR Commitments

  • Supporting local communities
  • Enhancing the stance of Jordanian products in international markets
  • High-Quality products at affordable prices
  • Bringing the benefits of the Dead Sea to one’s door
••••••••••••••
Η ιστορία μας
Η El-Maydan Company είναι κορυφαία Ιορδανική κατασκευάστρια εταιρεία προϊόντων από τη Νεκρά Θάλασσα. Ιδρύθηκε το 1988 ως πρωτοπόρος επιχείρηση με βάση περισσότερα από 34 χρόνια προηγούμενης εμπειρίας στην κατασκευή και παραγωγή 100% φυσικών προϊόντων από τη Νεκρά Θάλασσα.
Ως μία από τους πρώτες κατασκευάστριες εταιρείες καλλυντικών προϊόντων από τη Νεκρά Θάλασσα, η εταιρεία μας έχει γίνει πλέον ηγέτιδα της αγοράς όσον αφορά την τεχνολογία και την παραγωγική ικανότητα.
Η El_Maydan Company παράγει μια μεγάλη γκάμα φυσικών προϊόντων. Εξάγουμε πρώτες ύλες από τη Νεκρά Θάλασσα και τις συσκευάζουμε προσεκτικά για να διατηρήσουμε αυτά τα πολύτιμα στοιχεία. Η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται από μια ομάδα τεχνικών, χημικών μηχανικών και ειδικών στα καλλυντικά που δεσμεύονται να εφαρμόζουν πρότυπα υψηλής ποιότητας.
Είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας μέχρι σήμερα και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την αποστολή μας να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε πρότυπα αριστείας. Ανυπομονούμε να ανακαλύψετε πραγματικά τα θαύματα της Νεκράς Θάλασσας από την άνεση του σπιτιού σας.
Μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς, η Kawar Dead Sea Products αύξησε με επιτυχία το μερίδιο αγοράς της σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, φτάνοντας σε μεγάλο μέρος των εξαγωγών σε περισσότερες από 29 χώρες παγκοσμίως.
Τα προϊόντα μας
Η El-Maydan Company παράγει με υπερηφάνεια υψηλής ποιότητας και φυσικά καλλυντικά προϊόντα της Νεκράς Θάλασσας που εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα μας είναι Ιορδανικά FDA & GMP, πιστοποιημένα με GSO 1943, εγκεκριμένα από την Ιορδανική Ένωση Τροφίμων & Φαρμάκων και πιστοποιημένα κατά ISO 9001 (2018 ).
Οραμα
Να συνεχίσουμε να είμαστε ένας διεθνής κορυφαίος πάροχος Φυσικών Καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας από τη Νεκρά Θάλασσα συμβάλλοντας σημαντικά στην ατομική και κοινωνική ευημερία στην καθημερινή ζωή μέσω της ενίσχυσης της υγείας και της ομορφιάς.
Αποστολή
Να προσφέρουμε σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες παγκοσμίως την καλύτερη εφεύρεση καλλυντικών όσον αφορά την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, αξιοποιώντας τους φυσικούς και μοναδικούς πόρους της Νεκράς Θάλασσας ώστε να είναι διαθέσιμοι για όλους. Διασφαλίζοντας παράλληλα την επιδίωξη κάλυψης της ατελείωτης ποικιλίας των αναγκών ομορφιάς και υγείας.
Αξίες
•Ποιότητα στα προϊόντα μας και Αριστεία στις διαδικασίες μας
•Ακεραιότητα σε όλες μας τις συναλλαγές
•Ο πελάτης έρχεται πρώτος
•Global Vision, Τοπική υποστήριξη
Δεσμεύσεις KAWAR
•Στήριξη των τοπικών κοινωνιών
•Ενίσχυση της θέσης των προϊόντων της Ιορδανίας στις διεθνείς αγορές
•Προϊόντα υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές
•Φέρνοντας τα οφέλη της Νεκράς Θάλασσας στην πόρτα σας!